mercoledì 2 giugno 2010

MalaPapiGame: HE PROMISES FOR CERTAIN AND HE MISSES FOR SURE - (Prumetti certu e manca sicuru)

Source: one.org
    ...ce lo invidiano tutti...
..ma antantu u usunu comu mazzira e fannu a gara a chi lo rranca più lontano! Amaru.
    

FONTE

Nessun commento: